Pomarančový čistič 250ml Yellow & Blue - koncentrát0 Hodnotenia

2.60€

Pridať do košíka:

Detail produktu

Univerzálny čistiaci prostriedok na báze pomarančových terpénov.

Vhodný pre bežné upratovanie či odstraňovanie usadených mastnôt, žuvačiek, dechtových a atramentových škvŕn, voskov a lepidiel, graffiti. Vhodný pre ručné aj strojové čistenie kobercov.

Pri odstraňovaní žuvačiek, dechtu a silných mastných usadenín nechajte prípravok chvíľu pôsobiť , prípadne použite kefu. V prípade potreby aplikáciu prípravku na škvrnu zopakujte. Pri aplikácii na textil overte vopred stálofarebnosť materiálu.

Použitie:
    
RIEDENIE

Bežné denné upratovanie, až 100:1 v studenej alebo teplej vode

Generálne upratovanie, až 40:1 podľa stupňa znečistenia

Škvrny od atramentu, mastnoty , oleja, až 20:1

Podlahové leštidlá, lepidlá, až 20:1, na staré škvrny neriedené

Ručné čistenie kobercov, 5:1 až 10:1

Strojové čistenie kobercov, 20:1 až 50:1

Odstránenie dechtu, žuvačiek, 5:1 až neriedené

Odstránenie graffiti z neporéznych povrchov, 5:1

Zloženie: < 5 % pomarančové terpny (obsahuje d-limonene), neionogénne tenzidy, anionické tenzidy.

Obsah: 250ml

Bezpečnosť:

Obsahuje: menej ako 5 % pomarančové terpény, anionické a neionické tenzidy. Zoznam zložiek detergentov podľa nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch

VAROVANIE: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. PRI POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ( +421 2 54 774 166 ) alebo lekára.  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Skladujte pri teplote 5 – 30 °C. Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.
 

Ďalšie informácie
  • Kód: 1089
  • Výrobca: Tierra Verde