Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi:
kupujúcim (fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s Kristínou Krkošovou - BioSen.sk) a
predávajúcim (Kristína Krkošová - "BioSen.sk", "prevádzkovateľ", "my", "naše").

Pozorne si prosím tieto Obchodné podmienky prečítajte, pretože:
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje aktuálne Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Obchodné podmienky sú pre naše potreby z času na čas aktualizované, preto si prosím vždy po príchode na našu stránku (
www.biosen.sk) skontrolujte zmeny v našich Obchodných podmienkach. Každá zmena obchodných podmienok je u nás archivovaná.

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

REGISTRÁCIA
Svojou registráciou na našich stránkach prehlasujete, že:
* máte viac ako 18 rokov
* všetky vami poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Zmenu vašich údajov nám prosím vždy nahláste na help@biosen.sk
Nie je povolené používať svoje používateľské meno a heslo pre viac užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnené použitie vašich prístupových údajov treťou osobou. Ak máte podozrenie na narušenie bezpečnosti, prosím, bezodkladne nás kontaktujte.
Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na help@biosen.sk
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vašu registráciu pozastaviť alebo zrušiť (ak máme podozrenie, že porušujete niektorú časť týchto Obchodných podmienok alebo ak vaše činy môžu viesť k ohrozeniu vás, ostatných kupujúcich alebo nás.

OBJEDNÁVKA
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. V záväznej objednávke sú uvedené údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru, vrátane ceny tovaru, dodacej a fakturačnej adresy kupujúceho, spôsobe platby a doručenia tovaru na dodaciu adresu, prípadne iné doplňujúce údaje. Fotografie uvedené v e-shope sú len ilustračné a ich zmena nie je pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ kupujúcemu bude dodaný tovar, ktorý požadoval. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tiskovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
Všetky uvedené ceny sú konečné a vrátane DPH. Sme platcovia DPH.

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní tovaru budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.
V prípade, že Vám do niekoľkých minút po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne a nemôže byť zrealizovaná.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky na tel. cisle: +421911449429, či e-mailom (info@biosen.sk) a to bez udania dôvodu, pokiaľ ste si vybrali doručenie Slovenskou poštou. Pri dodaní kuriérom môžete svoju objednávku zrušiť do 14:00hod toho istého pracovného dňa, v ktorom bola vaša objednávka zadaná. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednavky.

 

5) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar vám zašleme Slovenskou poštou doporučene alebo kuriérskou službou DHL Parcel. Tovar si tiež po vzájomnej dohode môžete vyzdvihnúť osobne na našej adrese, v tom prípade poštovné neúčtujeme.

Poštovné a balné je nasledovné:

Slovenskou poštou

momentálne neposkytujeme

momentálne neposkytujeme

Kuriérskou službou

pri dobierke - 4,60€

pri platbe vopred na náš účet - 4,20€

Pri objednávke nad 70€ poštovné a balné neúčtujeme.
Obchodné podmienky a poštovné a balné pre doručenie do členských štátov Európskej únie Vám zašleme na vyžiadanie e-mailom.

 

6) MOŽNOSTI ZAPLATENIA ZA TOVAR

Za objednaný tovar môžete zaplatiť 3 spôsobmi:

a) v hotovosti
Za tovar zaplatíte pri jeho vyzdvihnutí v našej "kamennej" predajni na adrese: Biopotraviny BioSen, Nám. SNP 14, Zvolen.
Otváracie hodiny:
PO- PI  9:00 - 17:30
SO        9:00 - 12:00

b) dobierkou
Za tovar zaplatíte spoločnosti sprostredkujúcej poštové a prepravné služby priamo v mieste dodania tovaru.

c) prevodom na náš účet vopred
Za tovar zaplatíte prevodom na náš účet uvedený nižšie až po doručení potvrdzujúceho e-mailu od predávajúceho, ktorý obsahuje číslo nášho účtu, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol, dodaciu lehotu.

 

7) DODACIA LEHOTA

Ak máme daný tovar skladom, objednávky vybavujeme zvyčajne do 1-7 pracovných dní od ich prijatia, ak nie je uvedené inak. V prípade, že Vami objednaný tovar nebude skladom, dodacia lehota sa môže predĺžiť na 10-15 prac. dní. V prípade, že daný tovar nemá ani náš dodávateľ, budeme Vás čo najskôr kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom, v ktorom Vám pošleme aj číslo zásielky. Číslo zásielky posielame aj formou sms, ak ste pri svojej registrácii v našom e-shope uviedli číslo mobilného telefónu. Snažíme sa zákazníkovi poskytnúť všetky potrebné informácie na prevzatie zásielky, preto vás žiadame, aby ste si doručenie ustriehli.

 

8) VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Tovar môže kupujúci ako súkromná osoba vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od jeho doručenia. Pri odstúpení je potrebné vopred nás informovať (tel: +421911449429, e-mail: info@biosen.sk). Nepoužitý tovar v originál obale kupujúci doručí alebo pošle poštou na našu adresu doporučene (nie na dobierku!! - zásielky na dobierku neakceptujeme). Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť originálny daňový doklad (faktúru) a vyplnený Formulár BioSen pre vrátenie tovaru, ktorý nájdete nižšie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ výrobok nebol vadný. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátená celá suma.
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 9) odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 7 dní sa nevzťahuje na firmy.

Formulár BioSen pre vrátenie tovaru (vyplnený formulár nám prosím pošlite spolu s vráteným tovarom)

 

9) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

 

10) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru nakupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Prípadné vady je kupujúci povinny ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol daný tovar používať z dôvodu záručnej opravy tovaru. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne (kontakty sú uvedené nižšie)
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, použite prosím Reklamačný BioSen formulár, ktorý nájdete nižšie
d) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

Reklamačný BioSen formulár (vyplnený reklamačný formulár nám prosím pošlite spolu s reklamovaným tovarom)

 

11) ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.biosen.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

________________________________________________________________________________

Údaje predávajúceho:
Kristína Krkošová
Slávikova 9/8
962 61 Dobrá Niva


"kamenná" predajňa pre osobné vyzdvihnutie:
Biopotraviny BioSen
Nám. SNP 14

960 01  Zvolen

IČO: 47326034
DIČ: 1080406613

IČ DPH: SK1080406613

Živnostenský register č. 670-22883, Obvodný úrad Zvolen

Bankové spojenie:
5067565084/0900

Tel.+421 911 449 429
e-mail
: info@biosen.sk

Dozorný a kontrolný orgán:
Inšpektorát SOI
Dolná 46, 97400 Banská Bystrica

Obchodne podmienky su dostupne na stiahnutie tu