Výrobca: Yellow & Blue
Kód produktu: 1089
Dodanie: 1-3 dni
2.60€
Bez DPH: 2.17€
Varianty

Množstvo

Univerzálny čistiaci prostriedok na báze pomarančových terpénov.

POUŽITIE: Vhodný pre bežné upratovanie či odstraňovanie usadených mastnôt, žuvačiek, dechtových a atramentových škvŕn, voskov a lepidiel, graffiti. Vhodný pre ručné aj strojové čistenie kobercov.

Pri odstraňovaní žuvačiek, dechtu a silných mastných usadenín nechajte prípravok chvíľu pôsobiť , prípadne použite kefu. V prípade potreby aplikáciu prípravku na škvrnu zopakujte. Pri aplikácii na textil overte vopred stálofarebnosť materiálu.

DÁVKOVANIE:

RIEDENIE

  • Bežné denné upratovanie, až 100:1 v studenej alebo teplej vode
  • Generálne upratovanie, až 40:1 podľa stupňa znečistenia
  • Škvrny od atramentu, mastnoty , oleja, až 20:1
  • Podlahové leštidlá, lepidlá, až 20:1, na staré škvrny neriedené
  • Ručné čistenie kobercov, 5:1 až 10:1
  • Strojové čistenie kobercov, 20:1 až 50:1
  • Odstránenie dechtu, žuvačiek, 5:1 až neriedené
  • Odstránenie graffiti z neporéznych povrchov, 5:1

ZLOŽENIE: < 5 % pomarančové terpny (obsahuje d-limonene), neionogénne tenzidy, anionické tenzidy.

BEZPEČNOSŤ: obsahuje: menej ako 5 % pomarančové terpény, anionické a neionické tenzidy. Zoznam zložiek detergentov podľa nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch

UPOZORNENIE: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. PRI POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ( +421 2 54 774 166 ) alebo lekára.  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Skladujte pri teplote 5 – 30 °C. Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.

KRAJINA PÔVODU: Česká Republika