Výrobca: Yellow & Blue
Kód produktu: 0008
Dodanie: 1-3 dni
25.90€
Bez DPH: 21.58€

Množstvo

Univerzálny čistiaci prostriedok na báze pomarančových terpénov.

POUŽITIE: Vhodný pre bežné upratovanie či odstraňovanie usadených mastnôt, žuvačiek, dechtových a atramentových škvŕn, voskov a lepidiel, graffiti. Vhodný pre ručné aj strojové čistenie kobercov.

Pri odstraňovaní žuvačiek, dechtu a silných mastných usadenín nechajte prípravok chvíľu pôsobiť , prípadne použite kefu. V prípade potreby aplikáciu prípravku na škvrnu zopakujte. Pri aplikácii na textil overte vopred stálofarebnosť materiálu.

DÁVKOVANIE:

RIEDENIE

  • Bežné denné upratovanie, až 10:1 v studenej alebo teplej vode
  • Generálne upratovanie, až 25:1 podľa stupňa znečistenia
  • Škvrny od atramentu, mastnoty , oleja, až 50:1 vody
  • Podlahové leštidlá, lepidlá, až 50:1, na staré škvrny neriedené
  • Ručné čistenie kobercov, 100 až 200 ml : 1L vody
  • Strojové čistenie kobercov, 20:1 až 50:1L vody
  • Odstránenie dechtu, žuvačiek, 200ml : 1L vody až neriedené
  • Odstránenie graffiti z neporéznych povrchov, 200ml : 1L vody

ZLOŽENIE: 5 – 15 % neiónový tenzid rastlinného pôvodu, d-limonene, benzoan sodný.

BEZPEČNOSŤ: obsahuje: menej ako 5 % pomarančové terpény, anionické a neionické tenzidy. Zoznam zložiek detergentov podľa nariadenie ES č. 648/2004 o detergentoch

UPOZORNENIE: 

VAROVANIE. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte ochranné rukavice.

PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte nasadené kontaktné šošovky a je možné ich ľahko vybrať, vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

SKLADOVANIE: pri teplote 5 –30 °C.

Obsahuje: D-limonén, Alkylpolyglykozid C10-16.

KRAJINA PÔVODU: Česká Republika