Filter

  • Cena
    € -
  • Výrobca
    0

ZERO WASTE produkty a čapovanie EKO DROGÉRIE.

Veríme, že svet v ktorom žijeme si tvoríme sami svojimi každodennými skutkami a rozhodnutiami.

Ča­po­va­nou dro­gé­riou nie­len, že šet­ríme prí­rodu, ale aj svoju pe­ňa­ženku.

Ku­po­va­nie be­z­o­ba­lo­vých vý­rob­kov to­tiž častokrát vy­chá­dza v pre­počte lac­nej­šie ako ku­po­va­nie fliaš s pra­cími a čis­tia­cimi pros­tried­kami. 

Pri­már­nym cie­ľom je však sa­moz­rejme re­duk­cia spot­reby plas­to­vých oba­lov, pod­pora ich re­cyk­lá­cie a tým aj zní­že­nie emi­sií CO2 do ovzdu­šia. Prečo by sme mali obal vy­ho­diť, keď ho mô­žeme po­u­žiť opä­tovne práve na ča­po­vanú dro­gé­riu?

Ako to u nás v pre­dajni BioSen fun­guje?

  • Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) a my Vám prostriedok načapujeme :)
  • Vďaka tomu zákazník platí len za načapovaný produkt, neplatí za obal, etiketu a ďalšie veci, ktoré cenu pri bežnej kúpe produktu s obalom zbytočne navýšujú.
  • Vý­ho­dou je tiež to, že si kú­pite len také množ­stvo vý­robku, ktoré sku­točne spot­re­bu­jete a HLAVNE:
ŠETRÍME NAŠU PLANÉTU :)

Aviváž levanduľa 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Gél do umývačky riadu 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Gél na riad 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Prací gél BEZ VÔNE 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Prací gél LEVANDUĽA 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Prací gél POMARANČ 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
PUER - bieliaci prášok na báze kyslíka - na váhu 300g Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Tekuté mydlo na ruky s vôňou levandule 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Univerzálny čistič 1L čapovanie Yellow & Blue
TENTO TOVAR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ LEN V PREDAJNI. Stačí si doniesť vlastnú nádobu (akúkoľvek veľkosť) ..
Zobrazenie 1 až 9 z 9 (1 stránok)