Výrobca: Gaia
Kód produktu: 3921
Dodanie: 1-3 dni
2.20€
Bez DPH: 1.83€
Varianty

Množstvo

Gaia Magic Touch ľahko vyčistí váš menštruačný kalíšok. Prípravok šetrný k životnému prostrediu, pretože je rýchlo biologicky rozložiteľný. Neobsahuje chlór.

NÁVOD NA POUŽITIE:

  1. Pravidelne po každom cykle: priveďte v malom hrnčeku asi 300 ml vody do varu, pridajte lyžičku prášku Gaia Magic Touch a ponorte do vody menštruačný kalíšok. Kalíšok vyvarte v roztoku po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že sa voda nevyparí, priamy kontakt silikónového kalíška so suchým rozpáleným hrncom kalíšok nenávratne poškodí.
  2. V prípade zafarbených kalíškov a starých škvŕn: Priveďte do varu 300 ml vody, odstavte z plameňa, pridajte polievkovú lyžicu prášku Magic Touch a kalíšok do vody ponorte. Nechajte ho tam niekoľko hodín alebo cez noc.

ZLOŽENIE: :> 30% Peroxouhličtan sodný,> 30% hydrogénuhličitan sodný.

UPOZORNENIE: Obsahuje 30 % a viac bieliaceho činidla na bázi kyslíku. 

  • NEBEZPEČIE. Môže zosíliť požiar; oxidant. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je nutná lékárska pomoc, majte pri sebe obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte přrd teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi tepla. Zákaz fajčenia. Preveďte preventívne opatrenia proti zmiešaniu s horľavými materiálmi. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. V prípade ohňa: K uhaseniu použite vodu. Skladujte na suchom mieste pri teplotách nepresahujícich 40 °C. Likvidácia: nepoužitý výrobeo odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení, vyčistiť niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob pre zber komunálneho odpadu.

SKLADOVANIE: skladujte v suchu pri izbovej teplote.

KRAJINA PÔVODU: Česká Republika