Výrobca: Yellow & Blue
Kód produktu: 2897
Dodanie: 1-3 dni
7.90€
Bez DPH: 6.58€

Množstvo

V mnohých domácnostiach tečie z vodovodu tvrdá voda, ktorá pri praní spôsobuje vyššiu spotrebu pracieho prostriedku a šednutie bielizne. So zmäkčovačom vody sa môžete oboch problémov zbaviť.

Zmäkčovač tvorí zmes minerálnych a organických látok, ktoré majú schopnosť na seba naviazať minerály z vody a tým vodu tzv. zmäkčiť. Účinná látka pracieho prostriedku v takto upravenej vode namiesto minerálov na seba viaže iba nečistoty z bielizne. V textile sa naviac neusadia zrazeniny, ktoré sa prejavujú ako šednutie.

Zmäkčovač vody výrazne zlepšuje výsledok prania v tvrdej vode. Znižuje spotrebu pracieho prostriedku a obmedzuje usádzanie zrazenín v textile (zapranie a šednutie bielizne) a v práčke (týka sa najmä prania v mydlových pracích prostriedkoch, napr. mydlové vločky, mydlový sliz).

Tvrdosť vody jednoducho určíme Testovacím pásikom.

Podľa tvrdosti vody nastavte dávku zmäkčovača aj pracieho prostriedku (stačí urobiť len raz, tvrdosť vody zostáva v jednej lokalite rovnaká).

POUŽITIE: 

  • Tvrdosť vody jednoducho určíme Testovacím pásikom. Podľa tvrdosti vody nastavte dávku zmäkčovača aj pracieho prostriedku (stačí urobiť len raz, tvrdosť vody zostáva v jednej lokalite rovnaká).
  • Zmäkčovač nasypeme do zásobníka na prací prášok spolu s pracím prostriedkom.

DÁVKOVANIE na 4-5 kg bielizne:

TVRDOSŤ VODY PODĽA TESTOVACIEHO PÁSIKU:   K praciemu gélu YELLOW & BLUE pridať:      K praciemu prášku YELLOW & BLUE pridať:

                   Mäkká >4°dH                                                                                -                                                                                     -

              Stredne tvrdá >8,4°dH                                                                     -                                                              20 g/1 vrchovatá polievková lyžica

                  Tvrdá >14°dH                                                          40 g/2 vrchovaté polievkové lyžice                        50 g /2,5 vrchovatých polievkových lyžíc


Je zmäkčovač ekologický?

  • Zmäkčovači sa používajú minerálne látky (zeolit, uhličitan sodný) a organické látky (citran sodný), ktoré v ekologických pracích prostriedkoch nahrádzajú bežne používané fosfáty a fosfonáty.
  • Zeolity sú zmäkčovače prírodného pôvodu, sú zložkou ílov, a majú schopnosť viazať najmä horčík a vápnik, najčastejších pôvodcov tvrdosti vody. Samy sú nerozpustné a stávajú sa jednou zo zložiek usadeného kalu v čističkách. Uhličitan sodný je známy ako sóda na pranie a citran sodný je konzervant, ktorý sa používa napríklad aj do limonád a ochutených pív.
  • Fosfáty a fosfonáty sa považujú za nežiadúce, pretože spôsobujú eutrofizáciu ( "kvitnutie") vody so všetkými nepriaznivými dôsledkami tohto javu. Fosfáty sú už niekoľko rokov zakázané na pranie, ale bývajú používané v konvenčných prostriedkoch do umývačiek riadu. Fosfáty nahradili po ich zakázaní v pracích prostriedkoch tzv. fosfonáty, majú však podobný vplyv na vodu.

ZLOŽENIE: > 30 % zeolit, uhličitan sodný, 15-30 % citran sodný

UPOZORNENIE: Suroviny pre výrobu drogérie sa volia tak, aby predstavovali čo najmenšiu záťaž pre zdravie ľudí a planéty. Netestuje sa na zvieratách. Tento výrobok neobsahuje ropné deriváty, chlór, opticky zjasňujúce látky ani syntetické parfumy, farbivá či enzýmy.

BEZPEČNOSŤ: VAROVANIE. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.

KRAJINA PÔVODU: Česká Republika